K.K. ŠUG NG

O klubu

 • Datum osnivanja : 2009-06-27
 • Predsjednik : Antonio Škvorić
 • Tajnik : Josip Bošnjak
 • Kontakt osoba : Josip Bošnjak
 • Telefon : 035/333-115
 • E-mail : sug.nova.gradiska@gmail.com
 • Web stranica : www.sugng.hr

Statistika
Igrači

 • Ime : Slavica
 • Prezime : Krizmanić
 • Datum rođenja : 1969-12-03
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Alen
 • Prezime : Kohajda
 • Datum rođenja : 1976-10-26
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Marina
 • Prezime : Kohajda
 • Datum rođenja : 1980-07-09
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivana
 • Prezime : Brkljača
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Davor
 • Prezime : Slišurić
 • Datum rođenja : 1978-09-26
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Josip
 • Prezime : Bošnjak
 • Datum rođenja : 1984-10-10
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Vidojka
 • Prezime : Krnjić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Branimir
 • Prezime : Jagmarević
 • Datum rođenja : 1955-05-22
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Leonardo
 • Prezime : Krnjaković
 • Datum rođenja : 1964-10-15
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Anita
 • Prezime : Bičanić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Antonio
 • Prezime : Škvorić
 • Datum rođenja : 1988-11-06
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Pejo
 • Prezime : Krnjić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Klara
 • Prezime : Mihić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Monika
 • Prezime : Šimunović
 • Datum rođenja : 1997-08-21
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivan
 • Prezime : Šimunović
 • Datum rođenja : 1996-07-26
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Alen
 • Prezime : Šebalj
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Allen
 • Prezime : Kaurinović
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Sara
 • Prezime : Dautović
 • Datum rođenja : 2003-02-20
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Paula
 • Prezime : Dautović
 • Datum rođenja : 2001-09-22
 • Broj iskaznice : 0