Rezultati | 

Sezona 2014/2015

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

2014-10-19 15:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Halo 192 -74 Terminal
2.0 6.0
9.0 15.0
2973 3047
495.5 507.8
T. Korov 0.0 1.0 514 514 3.0 1.0 D. Martinović
S. Marković 1.0 4.0 520 448 0.0 0.0 J. Holjevac
I. Nikolić 0.0 1.0 489 500 3.0 1.0 H. Marić
D. Šljivarić 1.0 3.0 505 485 1.0 0.0 A. Martinović
D. Brezić 0.0 0.0 447 528 4.0 1.0 Ž. Buttel
I. Keser 0.0 0.0 498 572 4.0 1.0 Z. Jurišić
2014-10-19 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 5-8)
INA 40 Lokomotiva 1967
3.0 5.0
13.5 10.5
2989 2949
498.2 491.5
N. Matanović 1.0 4.0 519 436 0.0 0.0 M. Montibeler
K. Prusina 0.0 1.5 513 517 2.5 1.0 I. Mišić
A. Basanović 0.0 2.0 486 493 2.0 1.0 G. Skok
A. Mandurić 0.0 2.0 463 486 2.0 1.0 D. Tomičević
V. Pemper 0.0 2.0 502 505 2.0 1.0 D. Božić
I. Kršan 0.0 2.0 506 512 2.0 1.0 I. Gavran

2014-10-18 17:00:00  |   NG Kuglana BAM
Obrtnik-BAM 487 ŠUG NG
7.0 1.0
20.5 3.5
2849 2362
474.8 393.7
S. Mrmak 1.0 4.0 466 352 0.0 0.0 I. Šimunović
D. Lovrić 1.0 4.0 462 370 0.0 0.0 I. Brkljača
I. Karakašić 1.0 2.0 240 414 0.0 0.0 L. Krnjaković
A. Jurišić 0.0 2.0 253 - - - .
T. Biželj 0.0 1.0 443 452 3.0 1.0 J. Bošnjak
D. Pavić 1.0 3.5 507 407 0.5 0.0 A. Kohajda
Đ. Mihovilović 1.0 4.0 478 367 0.0 0.0 B. Jagmarević
2014-10-19 10:00:00  |   SRC Vijuš (staze 1-4)
Zanatlija 1 143 Regoč
6.0 2.0
14.0 10.0
3150 3007
525 501.2
K. Usnik 1.0 3.0 530 500 1.0 0.0 M. Grivičić
D. Drempetić 1.0 2.0 502 498 2.0 0.0 I. Krajnović
N. Martinović 0.0 1.0 492 498 3.0 1.0 Ž. Katavić
M. Grivičić 1.0 2.0 510 502 2.0 0.0 I. Tekić
K. Pemper 0.0 2.0 516 519 2.0 1.0 P. Grivičić
M. Cvitković 1.0 4.0 600 490 0.0 0.0 D. Grubišić