Rezultati | 

Sezona 2015/2016

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2016-01-10 10:00:00  |  SRC Vijuš 1-4
Terminal 142 Brod
6.0 2.0
15.0 9.0
3057 2915
509.5 485.8
D. Martinović 0.0 2.0 472 494 2.0 1.0 N. Matanović
A. Jurišić 1.0 3.0 473 223 1.0 0.0 I. Pemper
. - - - 193 0.0 0.0 I. Magaš
I. Majić 1.0 2.0 528 495 2.0 0.0 A. Mandurić
A. Martinović 0.0 2.0 499 513 2.0 1.0 K. Prusina
R. Marić 1.0 4.0 576 503 0.0 0.0 D. Klarić
I. Holjevac 1.0 2.0 509 494 2.0 0.0 V. Pemper
2016-01-10 10:00:00  |   SRC Vijuš 5-8
Škola kuglanja "Brod" -346 Zanatlija 2
2.0 6.0
7.5 16.5
2810 3156
468.3 526
E. Pavlović 0.0 1.0 444 534 3.0 1.0 D. Lavrić
. 0.0 0.0 0 - - - .
S. Marić 1.0 2.0 485 476 2.0 0.0 K. Pemper
M. Drempetić 0.0 0.0 521 596 4.0 1.0 M. Grivičić
I. Valčić 0.0 0.5 416 507 3.5 1.0 A. Rukavina
D. Matić 0.0 1.0 501 588 3.0 1.0 M. Cvitković
K. Starčević 1.0 3.0 443 455 1.0 0.0 D. Drempetić