K.K. Brod

O klubu

 • Datum osnivanja : 0000-00-00
 • Predsjednik :
 • Tajnik :
 • Kontakt osoba : Ilija Pemper
 • Telefon : 098293784
 • E-mail : Ilija.pemper@gmail.com
 • Web stranica :

Statistika
Igrači

 • Ime : Antun
 • Prezime : Mandurić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Valentin
 • Prezime : Pemper
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Damir
 • Prezime : Kocijan
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Niko
 • Prezime : Matanović
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Damir
 • Prezime : Novak
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 120255
 • Ime : Ivica
 • Prezime : Magaš
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 120008
 • Ime : Ilija
 • Prezime : Pemper
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 120124
 • Ime : Krunoslav
 • Prezime : Prusina
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 120368
 • Ime : Robert
 • Prezime : Bakić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 110301
 • Ime : Hrvoje
 • Prezime : Bakić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Miroslav
 • Prezime : Garić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivan
 • Prezime : Sokolar
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Robert
 • Prezime : Sokolović
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 120342