K.K. Sloga

O klubu

  • Datum osnivanja : 0000-00-00
  • Predsjednik :
  • Tajnik :
  • Kontakt osoba : Krunoslav Juranović
  • Telefon : 0981838725
  • E-mail :
  • Web stranica :

Statistika
Igrači

  • Ime : Josip
  • Prezime : Bohović
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 110304
  • Ime : Jasmin
  • Prezime : Čamdžić
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 110325
  • Ime : Ivo
  • Prezime : Grgić
  • Datum rođenja : 1979-02-23
  • Broj iskaznice : 110323
  • Ime : Vitomir
  • Prezime : Juranović
  • Datum rođenja : 1952-04-12
  • Broj iskaznice : 110053
  • Ime : Ivan
  • Prezime : Katalinić
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 110259
  • Ime : Ivica
  • Prezime : Kozić
  • Datum rođenja : 1968-09-03
  • Broj iskaznice : 110293
  • Ime : Željko
  • Prezime : Pavković
  • Datum rođenja : 1960-06-08
  • Broj iskaznice : 110269
  • Ime : Robert
  • Prezime : Rebrović
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 110061
  • Ime : Gordan
  • Prezime : Špelić
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 110243