K.K. Terminal 2

O klubu

  • Datum osnivanja : 0000-00-00
  • Predsjednik :
  • Tajnik :
  • Kontakt osoba :
  • Telefon :
  • E-mail :
  • Web stranica :

Statistika
Igrači

  • Ime : Robert
  • Prezime : Marić
  • Datum rođenja : 1971-05-15
  • Broj iskaznice : 120289
  • Ime : Anto
  • Prezime : Kovač
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 0
  • Ime : Zlatko
  • Prezime : Valić
  • Datum rođenja : 1964-12-03
  • Broj iskaznice : 120460
  • Ime : Gordana
  • Prezime : Ferić
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 110674
  • Ime : Ivan
  • Prezime : Keser
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 0
  • Ime : Mato
  • Prezime : Brekalo
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 0
  • Ime : Dejan
  • Prezime : Valčić
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 0
  • Ime : Dalija
  • Prezime : Šljivarić
  • Datum rođenja : 0000-00-00
  • Broj iskaznice : 0