K.K. Obrtnik-BAM

O klubu

 • Datum osnivanja : 2014-04-26
 • Predsjednik : Josip Tokić
 • Tajnik : Vjekoslav Karešin
 • Kontakt osoba : Josip Janaček
 • Telefon : 035/364060
 • E-mail : vjekoslava.karesin@gmail.com
 • Web stranica : http://obrtnik-bam.webs.com/

Statistika
Igrači

 • Ime : Bernarda
 • Prezime : Šapić
 • Datum rođenja : 1977-04-03
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Vjekoslava
 • Prezime : Karešin
 • Datum rođenja : 1959-05-15
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Snježana
 • Prezime : Džajkić
 • Datum rođenja : 1970-07-23
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Nada
 • Prezime : Čorak
 • Datum rođenja : 1956-05-10
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivanka
 • Prezime : Levis
 • Datum rođenja : 1956-11-21
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Štefica
 • Prezime : Stojanović
 • Datum rođenja : 1964-01-22
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Zdravka
 • Prezime : Tokić
 • Datum rođenja : 1967-09-15
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Miroslava
 • Prezime : Turajlić
 • Datum rođenja : 1945-07-28
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivan
 • Prezime : Brdar
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Borna
 • Prezime : Matijević
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Mihael
 • Prezime : Glavaš
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 122568