K.K. VUSB

O klubu

 • Datum osnivanja : 0000-00-00
 • Predsjednik :
 • Tajnik :
 • Kontakt osoba :
 • Telefon :
 • E-mail :
 • Web stranica :

Statistika
Igrači

 • Ime : Jadranka
 • Prezime : Biondić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Mateja
 • Prezime : Poljak
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Amalija
 • Prezime : Dankić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Tihana
 • Prezime : Dankić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivana
 • Prezime : Opačak
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Vesna
 • Prezime : Anđelić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Helena
 • Prezime : Marić
 • Datum rođenja : 1973-11-01
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Marija
 • Prezime : Drempetić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Tomislav
 • Prezime : Kovačević
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivana
 • Prezime : Majić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 0