K.K. Sloga

O klubu

 • Datum osnivanja : 0000-00-00
 • Predsjednik :
 • Tajnik :
 • Kontakt osoba : Krunoslav Juranović
 • Telefon : 0981838725
 • E-mail :
 • Web stranica :

Statistika
Igrači

 • Ime : Josip
 • Prezime : Bohović
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 110304
 • Ime : Jasmin
 • Prezime : Čamdžić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 110325
 • Ime : Ivo
 • Prezime : Grgić
 • Datum rođenja : 1979-02-23
 • Broj iskaznice : 110323
 • Ime : Vitomir
 • Prezime : Juranović
 • Datum rođenja : 1952-04-12
 • Broj iskaznice : 110053
 • Ime : Ivan
 • Prezime : Katalinić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 110259
 • Ime : Ivica
 • Prezime : Kozić
 • Datum rođenja : 1968-09-03
 • Broj iskaznice : 110293
 • Ime : Željko
 • Prezime : Pavković
 • Datum rođenja : 1960-06-08
 • Broj iskaznice : 110269
 • Ime : Robert
 • Prezime : Rebrović
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 110061
 • Ime : Gordan
 • Prezime : Špelić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 110243