K.K. C2H5OH

O klubu

 • Datum osnivanja : 2014-04-02
 • Predsjednik : Leo Milojević
 • Tajnik : Krešimir Grčević
 • Kontakt osoba : Krešimir Grčević
 • Telefon :
 • E-mail :
 • Web stranica :

Statistika
Igrači

 • Ime : Krešimir
 • Prezime : Grčević
 • Datum rođenja : 1982-06-09
 • Broj iskaznice : 120341
 • Ime : Leo
 • Prezime : Milojević
 • Datum rođenja : 1982-08-20
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivan
 • Prezime : Nemec
 • Datum rođenja : 1986-04-04
 • Broj iskaznice : 120339
 • Ime : Igor
 • Prezime : Krajnović
 • Datum rođenja : 1973-02-04
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Dubravko
 • Prezime : Tekić
 • Datum rođenja : 1985-08-29
 • Broj iskaznice : 120169
 • Ime : Josip
 • Prezime : Filajdić
 • Datum rođenja : 1986-11-15
 • Broj iskaznice : 120221
 • Ime : Đuro
 • Prezime : Baričić
 • Datum rođenja : 0000-00-00
 • Broj iskaznice : 120296