K.K. Obrtnik-BAM

O klubu

 • Datum osnivanja : 2014-04-26
 • Predsjednik : Josip Tokić
 • Tajnik : Vjekoslav Karešin
 • Kontakt osoba : Josip Janaček
 • Telefon : 035/364060
 • E-mail : vjekoslava.karesin@gmail.com
 • Web stranica : http://obrtnik-bam.webs.com/

Statistika
Igrači

 • Ime : Petar
 • Prezime : Serdar
 • Datum rođenja : 1961-02-07
 • Broj iskaznice : 120124
 • Ime : Darko
 • Prezime : Ćorković
 • Datum rođenja : 1977-09-05
 • Broj iskaznice : 120115
 • Ime : Ante
 • Prezime : Jurišić
 • Datum rođenja : 1966-09-26
 • Broj iskaznice : 120117
 • Ime : Miroslava
 • Prezime : Turajlić
 • Datum rođenja : 1945-07-28
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Zdravka
 • Prezime : Tokić
 • Datum rođenja : 1967-09-15
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Štefica
 • Prezime : Stojanović
 • Datum rođenja : 1964-01-22
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Ivanka
 • Prezime : Levis
 • Datum rođenja : 1956-11-21
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Nada
 • Prezime : Čorak
 • Datum rođenja : 1956-05-10
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Snježana
 • Prezime : Džajkić
 • Datum rođenja : 1970-07-23
 • Broj iskaznice : 0
 • Ime : Vjekoslava
 • Prezime : Karešin
 • Datum rođenja : 1959-05-15
 • Broj iskaznice : 0