Rezultati | 

Sezona 2022/2023

Kolo 1 2 3 4 5 6 7 8 9

2022-04-21 20:00:00  |  SRC Vijuš 1-4
Lagrange 181 Harakiri
5.0 1.0
10.0 6.0
2119 1938
529.8 484.5
D. Magaš 1.0 4.0 520 433 0.0 0.0 M. Županić
Z. Andraković 1.0 4.0 562 442 0.0 0.0 I. Krajnović
L. Buzov 1.0 2.0 549 527 2.0 0.0 J. Puškarić-Županić
Š. Cvitković 0.0 0.0 488 536 4.0 1.0 I. Nemec
2022-04-19 19:30:00  |   SRC Vijuš 5-8
Lokomotiva 1967 -90 Buxa
0.0 6.0
5.5 10.5
1966 2056
491.5 514
I. Mišić 0.0 1.0 497 531 3.0 1.0 T. Vidaković
M. Vukoje 0.0 2.0 499 526 2.0 1.0 M. Vidaković
J. Katalinić 0.0 1.0 479 506 3.0 1.0 L. Ulić
H. Ćosić 0.0 1.5 491 493 2.5 1.0 M. Liović

2022-04-19 17:00:00  |   SRC Vijuš 5-8
Slavonac -52 Zona
2.0 4.0
8.0 8.0
2118 2170
529.5 542.5
Z. Jurišić 1.0 3.0 519 525 1.0 0.0 Ž. Rakitić
I. Holjevac 0.0 2.0 524 545 2.0 1.0 M. Mitrović
A. Kovač 1.0 2.0 550 540 2.0 0.0 M. Ferić
Z. Valić 0.0 1.0 525 560 3.0 1.0 K. Puškarić
2022-04-22 17:00:00  |   SRC Vijuš 5-8
Umirovljenici -294 Halo 192
0.0 6.0
3.0 13.0
1730 2024
432.5 506
I. Lanc 0.0 1.0 461 517 3.0 1.0 M. Brekalo
I. Fajdić 0.0 0.0 181 479 4.0 1.0 D. Šljivarić
M. Vilovčević 0.0 0.0 191 - - - .
J. Jovanović 0.0 0.0 421 495 4.0 1.0 Z. Zarožinski
S. Farina 0.0 2.0 476 533 2.0 1.0 I. Babić

2022-04-21 17:00:00  |  SRC Vijuš 1-4
Škola kuglanja -115 Đuturumi
2.0 4.0
7.0 9.0
1780 1895
445 473.8
M. Čukić 1.0 2.0 436 429 2.0 0.0 K. Rimac
H. Vuković 0.0 0.0 369 514 4.0 1.0 A. Rukavina
L. Barada 0.0 1.0 438 493 3.0 1.0 N. Martinović
K. Safundžić 1.0 4.0 537 459 0.0 0.0 G. Bilić